Objavljeno dne: 22. maj 2023

Garažna vrata z osebnim prehodom z visokim pragom

Veliko ljudi uporablja garažna vrata kot glavni ali stranski vhod v hišo. Za vse te, in za primere, kjer so garažna vrata edini vhod v objekt, se je pojavila potreba po dodatnih vratih, ki bi bila namenjena samo za hitre osebne prehode. 

Poleg višje funkcionalnosti, bi se s tem zmanjšale tudi toplotne izgube, saj ne bi bilo več potrebno za vsak prehod  odpirati celih vrat, zaradi manjše frekvence odpiranj pa bi se zmanjšala obraba in s tem podaljšala življenjska doba vrat ter krmilno - pogonskega sklopa.

Garažna vrata z osebnim prehodom z visokim pragom so bila tako prva izvedba sekcijskih garažnih vrat, ki so imela vgrajen osebni prehod.

Zadostila so zgoraj navedenim potrebam. Pojavila pa se je manjša težava pri funcionalnosti.  Visoki prag sicer omogoča prehod, otežen pa je transport skozi tak osebni prehod.

Zato so proizvajalci začeli razvijati osebne prehode z nizkim pragom. Danes prag zavzame le do 5 cm višine, tako da  ob sodobnem oblikovanju in izdelavi ne predstavlja več nobene dodatne ovire pri prehodu in transportu skozi vrata osebnega prehoda.

Garažna vrata z osebnim prehodom z visokim pragom danes niso več v standardi ponudbi proizvajalcev.