Objavljeno dne: 11. maj 2023

Poleg garažnih vrat bi vgradili še vrata za osebni prehod

Vgrajena imamo garažna vrata ali pa načrtujemo vgradnjo klasičnih sekcijskih garažnih vrat. V objekt pa bi radi vstopali tudi skozi »klasična« krilna vrata. Garažna vrat z osebnim prehodom se nam iz večjih razlogov ne zdijo optimalna rešitev, zato se nagibamo k vgradnji ločenih vrat za osebni prehod.

Vgradnja krilnih vrat za osebni prehod je znana in uveljavljena praksa. To se celo priporoča pri vseh objektih, kjer je frekvenca prehoda zelo visoka in je izpolnjen prostorski pogoj. Samostojna krilna vrata so konstrukcijsko mnogo močnejša, zato prenesejo veliko večjo frekvenco prehodov in fizikalnih vplivov, kakor vrata osebnega prehoda, vgrajena v garažna vrata z osebnim prehodom.

Material, barve in motivi vrat za osebni prehod so identični vgrajenim sekcijskim vratom. To pomni, da je tudi zunanji izgled poenoten in skladen s celostno podobo.

V prid odločitvi za montažo take variante osebnega prehoda štejejo tudi  toplotne izgube. Te so znatno manjše, kakor bi bile v primeru, da so garažna vrata edini vhod v objekt. Največji prihranek pa je pri sami življenjski dobi samih garažnih vrat. Število odpiralnih ciklov se znatno zmanjša, to pa pomeni manjšo obrabo vitalnih delov in s tem podaljšanje življenjske dobe izdelka.

Tudi v vrata za osebni prehod se lahko vgradi samozapiralno,  okna, elektronske ključavnice, lopute za hišne ljubljenčke…

Za vse ostale informacije in vprašanja,ki bi imate o dodatnih vratih za osebni prehod pa kontaktirajte našo prodajno službo.