Objavljeno dne: 20. apr 2023

Lahko pri garažnih vratih zamenjamo osebni prehod?

Vgrajena imamo starejša garažna vrata z osebnim prehodom. Vrata sicer delujejo brezhibno, tudi barva polnila ni obledela, vsa lata so bila redno servisirana in vzdrževana. Muči pa nas prehodnost skozi osebni prehod, kajti le-ta nima nizkega praga.

Garažna vrata z osebnim prehodom krasi visoka funkcionalnosti, manjše  toplotne izgube, saj ni potrebno za vsak prehod  odpirati celih vrat, zaradi manjše frekvence odpiranj pa se zmanjšuje obraba in s tem daljša življenjska doba vrat ter krmilno - pogonskega sklopa.

Ob nabavi na trgu še ni bilo garažnih vrat z osebnim prehodom z nizkim – pohodnim pragom. Danes so garažna vrata s tako izvedbo osebnega prehoda stalnica. Prehod, transport in sama manipulacija skozi tak osebni prehod je mnogo bolj enostaven kot skozi prehode s pragom.

Tu se postavi vprašanje, ali se lahko obstoječa vrata predela, da bi imela vgrajen osebni prehod z nizkim pragom? Načeloma je takšna predelava možna, se je pa potrebno zavedati, da je potrebna menjava in predelava kar nekaj elementov. Poleg tega se bo pojavila tudi razlika v barvi.  Če k temu dodamo še stroške predelave, je vprašanje, če ni menjava celotnega polnila tako finančno, kakor časovno ustreznejša rešitev.

Če imate tudi vi garažna vrata z osebnim prehodom starejše izdelave in razmišljate o posodobitvi, pokličite našo prodajno službo, kjer vam bodo ustrezno svetovali.