Objavljeno dne: 20. mar 2023

Sokrajan je začel izdelovati garažna vrata. Pričakujem ugodno ceno. Kaj svetujete?

Tudi zgodbe nekaterih največjih in najbolj uspešnih svetovnih podjetij so se začele v domači garaži. Zato tudi v primeru, da se nekdo odloči  in začne izdelovati garažna vrata, to ne moremo kar označiti z negativnimi predznaki. Tudi izdelki, ki so  izdelani v manjših serijah ali celo kot unikat, so lahko visokokakovostni in z dolgo življenjsko dobo.

Danes je ponudba komponent in sestavnih delov za garažna vrata zelo pestra in bogata. Globalizacija je med drugim prinesla tudi to, da so posamezni sklopi v realnem času dobavljivi od kateregakoli svetovnega proizvajalca.

To v praksi pomeni, da se garažna vrata lahko sestavljajo in seveda montirajo brez navezav tesnih poslovnih odnosov s proizvajalci. Posamezni deli pa se lahko priredijo specifičnim potrebam kar doma oziroma na mestu montaže garažnih vrat.

Nekoliko tehnično bolj spretnim posameznikom sestava  in montaža ne predstavlja izzivov, zato to lahko spremenijo v posel. Tudi manjše predelave (ožanje ali nižanje vrat) zanje ni pretežak izziv, in če k temu prištejemo še konkurenčno ceno, so taka garažna vrata lahko hitro prodajna uspešnica. Lahko se določene komponente, v prvi vrsti polnilo vrat, izdela v domači delavnici, in se tako doda še osebno noto in ugodi željam naročnika po npr. lesenem polnilu.

Kje bo kdo nabavil nova garažna vrata je povsem stvar odločitve in izbora posameznika. Mogoče bi opozorili samo na to, da imajo garažna vrata, sestavljena iz komponent, največjo pomanjkljivost v tem, da določeni deli – največkrat tu govorimo o pogonskem sklopu – po določenem časovnem obdobju niso več dobavljivi. Tudi v primeru poškodb panelov se postavlja vprašanje, ali bo kupec dobil nove v enaki izvedbi. Vprašljiv je tudi servis, zlasti čez daljše časovno obdobje. Največkrat se zgodi, da taki ponudniki kmalu zaključijo s svojim delom, ali pa se preusmerijo v drugo branžo.

Kot smo omenili že v začetku, so tudi nekatera največja podjetja začela z delom v domači garaži. Zato ne moremo kar skritizirati vsakega  novega  ponudnika. Lahko pa, da se je prav v sosednji ulici začela zgodba novega, svetovno uspešnega ponudnika garažnih vrat.