Objavljeno dne: 02. mar 2023

Hitrotekoča vrata za garažo?

Nihče ne ostane ravnodušen ob pogledu na hitrost in elegantnost odpiranja hitrotekočih vrat.  Seveda se takoj pojavi asociacija na domača, sekcijska ali rolo garažna vrata, ki se sicer samodejno, a relativno počasi odpirajo in zapirajo.

Bi na našem objektu lahko vgradil hitrotekoča vrata? Je možna zamenjava, da bi garažna vrata, ki so vgrajena sedaj, zamenjal s hitrotekočimi?

Strogo tehnično gledano se garažna sekcijska ali rolo vrata v osnovi bistveno ne razlikujejo od hitrotekočih vrat. Torej, če imamo že sedaj vgrajena avtomatizirana garažna vrata, bi teoretično lahko brez večjih težav vgradili tudi hitrotekoča.

Vprašanja se pojavijo drugje. Hitrotekoča vrata niso predvidena za uporabo v funkciji garažnih vrat za stanovanjske objekte. Temu primerne so  zahteve elektro inštalacij in dovodne el.moči. Tudi motivi in barve so omejeni, zato v veliko primerih niso kompatibilni oz. skladni z vgrajenim stavbnim pohištvom.

Naslednji dejavnik, kateri bo imel predvidoma velik vpliv na odločitev, pa je cena. Sam osnovni namen, konstrukcija in vgrajeni elementi hitrotekočih vrat so v neprimerljivo višjemu cenovnemu razredu, v katerem so vrata za garažne programe. Temu primerna je tudi končna cena proizvoda, ki ni konkurenčna glede na potrebe in zahteve, ki jih imamo pri običajnih garažah v naših objektih.