Objavljeno dne: 10. okt 2022

Udar strele in garažna vrata

Nevihte so sestavni del vremenskega dogajanja. Poleg močnih nalivov so njihov reden spremljevalec tudi udari strel. Kar je za nas včasih morda celo romantično, za garažna vrata – sploh za elektropogonsko in krmilno enoto lahko predstavlja tudi veliko nevarnost.

Direkten ali indirekten udar strele lahko povzroči odpoved vseh elektronskih in elektro delov in sklopov. Enak učinek ima povečana napetost v obrežju, če strela udari v distribucijske vode. Elektro deli niso dimenzionirani za tako velika nihanja napetosti, kot se zgodi ob udarih strele. Pride do trajnih poškodb, pogovorno jih »skuri«.  

Ob direktnem udaru strele niso poškodovana samo garažna vrata, lahko se zgodi, da nam »skuri« vse naprave in tehniko, ki je priklopljena na omrežje. V hudih primerih pa strela lahko popolnoma uniči elektro inštalacijo in/ali celo povzroči požar.

Le redki lahko že ob načrtovanju objektov izbirajo, da jih zgradijo na mestu, kjer udari strel niso zelo pogosti. Zaščita je seveda lahko tudi strelovod. Razne priprave za zaščito proti prenapetosti, ki so prisotne na trgu, so učinkovite pri manjših nihanjih napetosti, nikakor pa ne varujejo pred večjo prenapetostjo v omrežju.

Zato nam v primerih bližajoče se nevihte s strelami, sploh, če smo na območju pogostejše dejavnosti strel, ostane najenostavnejša preventivna rešitev, in sicer izklop naprav – tudi garažnih vrat – iz omrežja.

Seveda pa je tudi pametno imeti sklenjeno ustrezno zavarovanje pri izbrani zavarovalnici.

V kolikor pa do okvar in poškodb zaradi udara strele vseeno pride, kontaktirajte našo servisno službo.