Objavljeno dne: 12. avg 2022

Skozi garažna vrata je začela puščati voda

Garažna vrata so največkrat vremensko zelo izpostavljena. Že njihova velikost – so v večini primerov največja vrata na našem objektu - nam pove, da se vremenski in atmosferski vplivi s časom poznajo tudi pri  izgledu in delovanju vrat. 

Če so garažna vrata na steni, kjer je vremenski vpliv manjši oz. zanemarljiv, potem je tudi verjetnost negativnih vplivov in s tem povezanih neprijetnosti in možnih okvar manjša.

Garažna vrata in vremenski vplivi

V kolikor pa  so garažna vrata vgrajena na strani objekta z intenzivnejšim vremenskim dogajanjem - sem štejemo celodnevne sončne pripeke, veter, dež, ledeni dež, sneg in snežni zameti…, potem se lahko pričakuje tudi temu primerno hitrejšo utrujenost posameznih materialov.

Tu so zagotovo najbolj na udaru prav tesnila. Zaradi zgoraj omenjenih vzrokov se material hitreje stara. To ima za posledico izgubo elastičnosti ter ostalih lastnosti, ki so pomembne za dobro tesnjenje. Posledica izgube teh karakteristik so v prvem obdobju skoraj neopazne, mogoče na pogled tesnilo izgubi malo barve, nadaljuje pa se s slabšim tesnjenjem, tršim materialom, mikro in malo večjimi pokami na tesnilu, kar pa v končnem stadiju pripelje do raztrganja in razpada tesnila. Tesnilo začne svojo prvotno funkcijo izgubljati že v zgodnji fazi, zato je še toliko bolj pomembno, da smo na stanje in vremenske vplive vedno oz. vsaj periodično pozorni. 

Ko skozi garažna vrata ob nalivu začne puščati voda, je že malo pozno, da bi začeli spremljati stanje tesnil. Takrat so poškodovana že do te mere, da ne opravljajo več svoje osnovne funkcije, zato jih je potrebno zamenjati.

Takim zapletom se je najlažje izogniti tako, da se garažna vrata preventivno vzdržuje. Preventivni pregled, ki ga izvede naša servisna služba, vključuje tudi kontrolo tesnil, njihovo mazanje in po potrebi menjavo, preden nam voda vdre skozi tesnila in nam povzroči nepotrebne sitnosti ali škodo.