Objavljeno dne: 08. avg 2022

Garažna vrata so iztirila

To, da garažna vrata iztirijo oziroma izpadejo iz vodil je hujša okvara, katera se ne zgodi kar mimogrede ali »sama od sebe«. Da se to zgodi, mora obstajati konkreten predpogoj oz. vzročnik, kateremu najpogosteje pogojuje in botruje nepravilno upravljanje, malomarno vzdrževanje ali fizične preobremenitve.

Vodila, kot eden ključnih sestavnih elementov omogočajo, da garažna vrata tekoče potujejo iz enega do drugega končnega položaja, zato morajo biti redno vzdrževana.

Najpogostejši vzroki, da garažna vrata iztirijo, so poškodbe mehanizmov, pretrganja ene od pletenic in mehanske naletne poškodbe.  

Vse pa imajo enak imenovalec, in sicer nezgodo ali pa malomarnost. Pri poškodbah vodil in vodilnih koleščkov, sploh pa pri poškodbah pletenic je minimalna verjetnost oziroma možnost, da pride do poškodb zaradi skrite napake ali utrujenosti materiala. Sploh, če se garažna vrata vzdržujejo skladno z navodili o uporabi in vzdrževanju, ki med drugim predpisujejo tudi menjavo omenjenih delov na predvideno časovno obdobje ali število delovnih ciklov.

Poškodbe vodil in vodilnih koleščkov lahko nastanejo zaradi odlaganja oziroma naslanjanja težjih in daljših elementov na steno v bližino vrat. Zdrs, padec in posledično poškodba omenjenih delov ima najverjetneje za posledico tudi neenakomeren tek vrat, kar lahko rezultira v iztirjenje. Najpogosteje pa so garažna vrata iztirjena zaradi posledic naletnih poškodb. Že manjša nepazljivost je dovolj, da s priklopnikom ali vozilom zadenemo vrata. 

V nekaterih primerih gre samo za površinske poškodbe, največkrat pa zaradi velikih sil, ki v takih primerih delujejo na vrata, vrata izbije iz vodil. Poleg poškodb panelov so poškodovane tudi vodila, koleščki, tečaji, pletenice, varnostni elementi….

Ob vsakem takem dogodku kontaktirajte našo servisno službo, kjer vam bodo strokovno svetovali.