Objavljeno dne: 01. avg 2022

Počena vzmet na garažnih vratih

Kdor ima garažna vrata s torziskimi vzmetmi, se lahko, čeprav to ni ravno pogosta okvara, sreča tudi v počeno vzmetjo. Vzmet je sestavni, lahko bi rekli kar osnovni del mehanizma, ki omogoča, da se garažna vrata lepo in enakomerno odpirajo in zapirajo. 

Do loma oziroma poka vzmeti največkrat pride zaradi utrujenosti materiala, ki je rezultat preobremenitev. Te so posledica količine delovnih ciklov (odpiranje – zapiranje), ki so nekajkrat številčnejši, kot predvideni in na število katerih so garažna vrata in njihovi sestavni deli tudi dimenzionirani. Torej,  skozi garažna vrata je  visoka frekvenca prehodov, veliko višja, kakor je predvidena za stanovanjski objekt.

Druga možnost je nepravilna nastavitev vzmeti. To se opazi v neenakomernem delovanju garažnih vrat. Če te pokazatelje zanemarimo in jih ne odpravimo, nepravilna nastavitev in s tem obremenitve vzmeti s časom lahko pride do utrujenosti materiala in loma.

Če do poka vzmeti pride, moramo poskrbeti, da se vrata  varno zaprejo in ne pride do možnosti nepooblaščenega vstopanja v objekt. Tudi, če garažna vrata

Tudi, če garažna vrata kljub počeni vzmeti še lahko odpiramo in zapiramo, tega ne počnite, ker lahko pride do večjih poškodb in posledično večje škode. Pokličite našo servisno službo, ki bo zamenjala poškodovano vzmet in ponovno nastavila delovanje vrat.

Takim neljubim dogodkom se najlažje izognemo, če na garažnih vratih izvajamo redne preventivne preglede. Poleg ostalih vitalnih delov bodo pregledane in nastavljene tudi vzmeti in po strokovnem ogledu vam bo v primeru ugotovljene obrabe svetovana tudi menjava prej, kot do loma pride. Strošek preventivnega pregleda je občutno nižji, kot je strošek popravila, zato vedno svetujemo preventivo pred kurativo.