Objavljeno dne: 29. jul 2022

Čudni zvoki med obratovanjem garažnih vrat

Med ciklusom vrat nas je zmotilo, da so začela garažna vrata – BLT d.o.o. proizvajati oziroma spuščati čudne zvoke.  To vsekakor ni dober znak, zato je potrebno preveriti, zakaj čudni in moteči zvoki nastajajo.

Zvoki, ki se pogosto pojavijo kot opozorilo, da garažna vrata – BLT d.o.o. potrebujejo vzdrževanje:

  • škripanje
  • brnenje
  • pokanje
  • ropot 
  • drsanje oz. ribanje
  • mletje

Vzrokov, zakaj prihaja do omenjenih znakov morebitnih težav je lahko več, zato je za natančno diagnostiko potreben ogled strokovno usposobljene osebe. Vsekakor pa nakazujejo, da garažna vrata – BLT d.o.o. potrebujejo preventivno vzdrževanje ali že kar popravilo.

S takojšnjo intervencijo naših serviserjev boste ne le odpravili moteče dejavnike pri delovanju, ampak tudi verjetne večje okvare, ki bi sledile. Že manjša okvara tekalnega koleščka, ki se kaže kot škripanje ali klokotanje, lahko povzroči tudi poškodbo pletenic in posledično izpad polnila iz vodil oz. zaustavitev delovanja. Stroški popravila teh okvar so mnogo višji, kot bi bila npr. menjava tekalnega koleščka že ob samem  začetku okvare.

Garažna vrata – BLT d.o.o. so stroj, in kot na vsakem drugem stroju občasno prihaja do okvar.  Pomembno je, da okvaro zaznamo in  v najkrajše možnem času pristopimo k njeni odpravi. Le tako se bomo izognili večjim okvaram, za popravilo katerih pa je večkrat potreben tudi daljši čas.