Objavljeno dne: 28. jul 2022

Garažna vrata se neenakomerno in sunkovito odpirajo

Ob odpiranju smo opazili, da se garažna vrata – BLT d.o.o. neenakomerno oziroma sunkovito odpirajo.  Neenakomeren ciklus dvigovanja ali zapiranja je znak, da nekaj ni v redu.

Predlagamo, da ciklus ustavite, in vizualno preverite, če morda kakšen tujek fizično ovira potovanje vrat.  Večji materialni del, ki bi zašel v vodila, lahko povzroči, da garažna vrata – BLT d.o.o. ob odpiranju ali zapiranju »poskakujejo«, se tresejo ali nasedajo na oviro.  Podobno delovanje je zaznati, če se tujek znajde v pogonski letvi. To je sicer manj verjetno, je pa možno.

Po vizualni kontroli vodil in glavnih delov garažna vrata – BLT d.o.o. po navodilih odklopimo od motornega pogona.  Ročno jih odpremo – vrata morajo biti v zgornjem končnem položaju, in zapremo – vrata morajo biti v spodnjem končnem položaju.  V drugem tesnem ciklu jih dvignemo in pustimo, da se sama zaustavijo. Če so vzmeti pravilno balansirane, se bodo garažna vrata – BLT d.o.o. ustavila uravnoteženo.

Med odpiranje opazujemo jeklenice, tečaje, kolesca in ostale dele. V kolikor opazimo nepravilnosti, zapremo vrata in jih ne opiramo več.

Če pri tem enostavnem mehanskem postopku ne zaznamo nepravilnosti v delovanju, je vzrok najverjetneje v pogonskem sklopu. Ker gre v tem primeru za sodobno  elektromotorno pogonsko enoto z vgrajenim krmilnikom, mora njeno delovanje pregledati usposobljena oseba in diagnosticirati verjetno napako. 

V primeru, da zaznate nepravilnosti ali motnje v delovanju garažnih vrat, kontaktirajte našo servisno službo, kjer vam bodo svetovali, kako ravnati ali pa boste dogovorili za obisk naših strokovnjakov, ki bodo diagnosticirali in odpravili napako v delovanju.