Objavljeno dne: 22. jul 2022

Ose si za svoj dom izberejo garažna vrata

Čeprav se to zdi skoraj nemogoče, pa to vendarle ni ravno redek pojav. Večinoma se to dogaja na sekundarnih objektih, kjer garažna vrata niso dnevno v uporabi.

Pa ne samo ose. Svoje domovanje si v konstrukciji ali vodilnih delih lahko ustvarijo tudi druge žuželke, pajki, mrčes, mravlje, škorpijoni... , skratka vsa mala favna v okolici.

Čeprav so garažna vrata konstruirana in zgrajena tako, da tesnijo in nudijo tudi  termično zaščito, je med samim ciklusom delovanja dovolj časa, da pridejo v prostor nepovabljeni gosti. Če je  objektu še zračen z zračniki brez zaščite proti žuželkam, potem so ustvarjeni vsi pogoji za njihovo naselitev. Sekcijska in rolo garažna vrata ponujajo kar nekaj »idealnih« lokacij za gnezdenje. Od vodil, pogonske letve, motorja, »najidealnejši« pa je zagotovo prostor pod pokrovom roloja pri rolo garažnih vratih. Njihova prisotnost sicer na delovanje in morebitne okvare v glavnem nima vpliva, možno je le pojavljanje umazanije zaradi iztrebkov inp.

V prvi vrsti je njihova prisotnost moteča, lahko pa tudi nevarna. Nevarne so zlasti ose in sršeni, saj so njihovi piki zelo boleči, v primerih alergijskih reakcij pa so lahko tudi smrtno nevarni. Zato moramo ob odkritju gnezd odreagirati premišljeno. V kolikor gre za običajen mrčes, ga lahko nevtraliziramo z običajno dostopnimi insekticidi proti mrčesu oz. prisotnim žuželkam. Več težav pa nam lahko povzročijo ose ali sršeni. Tu je potrebna posebna previdnost, saj so posledice napada roja os ali sršenov lahko tudi zelo hude.  

V kolikor smo sami vešči oz. že imamo izkušnje z njihovim odstranjevanjem bomo to opravili sami, v nasprotnem primeru je primernejše poklicati ustrezne službe, ki nam bodo gnezdo odstranile varno in strokovno.