Objavljeno dne: 31. mar 2022

Ali se lahko v rolo garažna vrata vgradi osebni prehod?

Sosed ima garažna vrata z osebnim prehodom, katerega velikokrat uporablja. Na vašem objektu pa bi vgradili rolo garažna vrata. Je možna vgradnja osebnega prehoda tudi v rolo garažna vrata?

Prednosti osebnega prehoda, vgrajenega v garažna vrata so poleg visoke funkcionalnosti še zmanjšanje toplotni izgub, saj ni potrebno za vsak prehod  odpirati celih vrat, zaradi manjše frekvence odpiranj pa se zmanjšuje obraba in s tem podaljša življenjska doba mehanskih elementov vrat ter krmilno - pogonskega sklopa.

Zato je to pogosta želja tudi pri kupcih, ki se odločijo za rolo garažna vrata. Z možnostjo vgradnje osebnega prehoda, bi tudi rolo garažna vrata pridobila predvsem na funkcionalnosti, saj bi se zmanjšala frekvenca odpiranj in s tem čas, ki je potreben, da se garažna vrata premaknejo iz enega v drugi končni položaj.

Žal so rolo garažna vrata zaradi osnov konstrukcije- sestava iz veliko ozkih lamel – pri tem zelo omejena. Rolo garažna vrata gledano tehnično in fizikalno ne dopuščajo dodatka teže in obremenitev, katere bi delovala na njih v primeru dodanega osebnega prehoda, prav tako pa se sistem odpiranja (kljuka, ključavnica) ne more zviti v rolo.

Rolo garažna vrata z osebnim prehodom so sicer na trgu prisotna, vendar je izdelava takih izvedb butična, namenska in v zanemarljivih količinah.

V kolikor se srečate s situacijo in dilemo, ali bi na vašem objektu vgradili rolo garažna vrata ali garažna vrata z osebnim prehodom, kontaktirajte našo prodajno službo, kjer vam bodo najbolje svetovali, katera garažna vrata so optimalna za vaš objekt.