Objavljeno dne: 01. mar 2022

Protivetrna zaščita rolo ali sekcijskih garažnih vrat

Kdor živi v krajih, kje je burja ali  močnejši veter stalnica, že v osnovi stavbo orientira tako, da so vsa vrata in večina oken na strani, ki ni izpostavljena smeri in udarom vetra.

Se pa zaradi klimatskih sprememb močan veter pojavlja tudi v krajih, kje to ni bilo ravno običajno. Ker temu gradnja ni prilagojena, je zato večja verjetnost, da veter povzroči poškodbe na stavbi in stavbnem pohištvu.

Garažna vrata so največja vrata v objektu, zato nanje posledično deluje  tudi največja sila vetra, kar lahko povzroči manjše ali večje mehanske poškodbe. Temu so zaradi svoje konstrukcije – veliko gibljivih sestavnih delov- bolj izpostavljena rolo garažna vrata. Veter se ujame v lamele, ki se tudi zaradi svoje debeline hitreje napnejo in tako ustvarijo učinek »jadra«. Posledično tako rolo garažna vrata iztrga iz vodil.

Rešitev je v protivetrnih elementih, ki se jih namesti na zaključek lamele. Naročite jih ob nakupu rolo garažnih vrat. Njihova cena je zanemarljiva v primerjavi s škodo, ki lahko nastane ob poškodbi rolo garažnih vrat, ki jo povzroči močan, nenadni sunek vetra. Prav tako elementi izboljšajo protivlomno varnost garažnih vrat.

Tudi sekcijska garažna vrata  so izpostavljena vetrnim vplivom, le da je pri njih zaradi bolj toge konstrukcije verjetnost poškodb nekoliko manjša.

Vseeno pa pri vseh izpostavljenih garažnih vratih priporočamo dodatno zaščito  z montažo protivetrnih letev. Delujejo na podoben način kot protivetrni elementi pri rolo garažnih vratih,  s tem pa se izboljša tudi protivlomna varnost in trdnost sekcijkih garažnih vrat.